สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
Correct: number, finger, alert, water, were, her, every, desert, expert, university, permanent, dessert, numeracy, conversation, flower, anger, Incorrect: numbur, numbir, numbar, universiti, watir, hur, eviry, dessurt, desart, expirt, convirsation, angir, flowir, convursation,

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ