สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
wallet, hairbrush, comb, purse, keys, smartphone, tissues, headphones, charger, umbrella, memory stick, remote, handbag,

4 klasa Brainy / unit 3/ Possessions

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ