สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) Kada je Dubrovnik postao neovisan grad-država? 2) Što je bio razvijeno?  3) Čime su trgovali? 4) Koje su zemlje bile dva najvažnija odredišta? 5) Što su kupovali u Engleskoj? 6) Što i gdje su plaćali turskom sultanu? 7) Tko je svetac-zaštitnik Dubrovnika? 8) Koliko je trajala Dubrovačka republika? 9) Latinski naziv za Dubrovnik?

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

เปิดกล่อง เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ