สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) แบบเตอรี่ 1. 5 โวลต์ a) b) c) d) 2) ตัวต้านทาน a) b) c) d) 3) ไดโอดเปล่งแสง a) b) c) d) 4) มอเตอร์ไฟฟ้า a) b) c) d)

อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ