สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1. We live here. It's ____ house. 2. Patryk, where is ____ bike?

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ