1) 40-20 a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 f) 60 2) 50-10 a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 f) 60 3) 60-30 a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 f) 60 4) 80-20 a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 f) 60 5) 90-10 a) 30 b) 40 c) 50 d) 60 e) 70 f) 80 6) 70-40 a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) 50 f) 60

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม