Model przejścia demograficznego to przedstawianie wartości współczynników urodzeń i zgonów zmieniająca się w raz z czasem., Fazy rozwoju demograficznego : faza I-przedtransformacyjna, faza II-początek transformacji demograficznej ,faza III-intensywna transformacja demograficzna, faza IV-późna transformacja ,faza V-regres demograficzny, eksplozja demograficzna - pojęcie to oznacza, że wzrost przyrostu naturalnego w kraju przekracza 30%, (Najważniejsze przyczyny eksplozji) - zmniejszenie się liczby zgonów na skutek większej higieny i rozwoju medycyny., (Najważniejsze przyczyny eksplozji) -wzrost produkcji żywności., (Najważniejsze przyczyny eksplozji) -powszechny model rodziny wielodzietnej uwarunkowany głownie kulturowo i religijnie., (Najważniejsze przyczyny eksplozji) -duży udział w społeczeństwie kobiet od 15 do 49 lat., (Najważniejsze przyczyny eksplozji) -rzadsze podejmowanie przez kobiety pracy zawodowej oraz niski poziom ich wykształcenia., (Najważniejsze przyczyny eksplozji) -zakładanie rodzin w młodym wieku., (Skutki eksplozji demograficznej) -duży przyrost liczby ludności prowadzących do zubożenia społeczeństwa., (Skutki eksplozji demograficznej) -przeludnienie wsi i masowe migracje do miast, a w ich efekcie powstanie i rozrastanie się dzielnic nędzy., (Skutki eksplozji demograficznej) -niemożność zaspokojenia przez państwo różnych potrzeb społeczeństwa, na przykład w zakresie ochrony zdrowia., (Skutki eksplozji demograficznej) -trudności związane z wyżywieniem ludzi ., Przeciwieństwem eksplozji demograficznej jest implozja demograficzna., Regres demograficzny oznacza, że dane państwo przez dłuższy czas ma wartość przyrostu demograficznego ujemną., (Problemy regresu demograficznego) -postarzanie się ludności., (Problemy regresu demograficznego) -trudności w zakresie zaspokojenia przez państwo potrzeb związanych ze świadczeniami zdrowotnymi i społecznymi dla osób straszych., (Problemy regresu demograficznego) -brak młodych ludzi na rynku pracy., (Problemy regresu demograficznego) -konieczność otwarcia się na imigrantów dla uzupełnienia braków na rynku pracy., (Przyczyna starzenia się społeczeństwa) -mała liczba urodzeń dzieci wynikających z upowszechnienia się modelu małej rodziny lub rodziny bezdzietnej., (Przyczyna starzenia się społeczeństwa) -powszechność metod planowania rodziny., (Przyczyna starzenia się społeczeństwa) -odkładanie decyzji o potomstwie., (Skutki starzenia się społeczeństwa) -spowolnienie wzrostu gospodarczego państwa pod wpływem zmniejszenia się liczby ludności pracującej., (Skutki starzenia się społeczeństwa) -zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia., (Skutki starzenia się społeczeństwa) -wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń emerytalnych..

ลีดเดอร์บอร์ด

ไพ่แบบสุ่ม เป็นแม่แบบแบบเปิดที่ไม่ได้สร้างคะแนนสำหรับลีดเดอร์บอร์ด

ธีม

ตัวเลือก

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม