สร้างบทเรียนที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น
1) ชาวนาใช้.......... วิดน้ำเข้านา a) ระหัด b) ระหัส 2) บ้านหลังนี้ชำรุดทรุด.......... หมดแล้ว a) โทรม b) โซม 3) พระ.......... สามยอดอยู่ที่จังหวัดลพบุรี a) ปราง b) ปรางค์ 4) ฉันชอบรับประทานแกง.......... มากที่สุด a) คั่ว b) ขั้ว 5) ท่านเคยไปเที่ยววัดราช.......... ไหม a) บพิธ b) บพิตร 6) ปู่ของฉันชอบใช้.......... ดักปลา a) ไซ b) ไทร 7) ฉันรู้ตัวว่าฉันกำลัง.......... ครกขึ้นภูเขา a) เข็ญ b) เข็น 8) ฉันไม่เคยเห็นหอย.......... เลย a) มุก b) มุกข์ 9) เธอใช้อะไร.......... หนังสือ a) คั่น b) ขั้น 10) เขาตีม้าด้วย.......... a) แส้ b) แซ่ 11) เมื่อวานนี้ฉันไปเที่ยววัดเบญจม.......... a) บพิตร b) บพิธ 12) ดูท่าทางท่าน.......... เธอเหลือเกิน a) ปรานี b) ปราณี 13) เขาทำงานจนเหงื่อไหล.......... ทั้งตัว a) โทรม b) โซม 14) ฉันเห็นเขา.......... หมวกสีขาว a) สรวม b) สวม 15) ดินแดนที่.......... มักจะอยู่ในที่ราบสูง a) กันดาร b) กันดาล 16) ปีนี้เงินเดือนคุณพ่อขึ้นสอง.......... a) คั่น b) ขั้น 17) กรงนกเขาอยู่ที่.......... a) หน้ามุก b) หน้ามุข 18) การพัง.......... ของหินทำให้เกิดดินได้ a) ทะลาย b) ทลาย 19) เธอไม่ควร.......... กลับมาอีก a) หวน b) หวล 20) เขาเป็น.......... ช้างอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต a) ควาน b) ควาญ

แบบฝึกหัดเรื่อง คำพ้อง

โดย

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

ลีดเดอร์บอร์ด

กิจกรรมคล้ายกันจาก ชุมชน

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ