1) apologize a) her zaman b) fırsat c) özür dilemek d) kutlama 2) arrogant a) tartışmak, b) katılmak c) güvenmek d) kibirli 3) bad-tempered a) kötü huylu b) zevk c) meşgul d) kötülemek 4) conversation a) anı b) konuşma c) sipariş d) beraber 5) take place a) gerçekleşmek b) tiyatro c) doğruluk d) yerel 6) personal trait a) ana menü b) mercimek çorbası c) tarih d) kişisel özellik 7) vacation a) davet b) hepsi bu c) tatil d) ortak nokta 8) in advance a) civarınd b) önceden c) anı d) elbette 9) inform a) sunum b) ihtiyaç c) bilgilendirmek d) destek 10) determined a) dürüst b) tanımlamak c) ummak d) kararlı 11) pick somebody up a) birini evden almak b) müşteri c) fırsat bulmak d) biriyle plan yapmak 12) expect a) ummak b) buluşmak c) önermek d) özlemek 13) discuss a) güvenmek b) tartışmak c) düzenlemek d) köfte 14) for a long while a) yalan söylemek b) nefret etmek c) uzun bir süreliğine d) getirmek 15) chance a) şans b) cömert c) çekici d) adil 16) excuse a) her zaman b) mazeret c) lunapark d) eğlenmek 17) relationship a) ilişki b) kıskanç c) üzgünüm d) karanlık 18) similar a) endişelenme b) benzer c) içmek d) müşteri 19) miss a) tatlı b) kararlı,azimli c) endişelenme d) özlemek 20) deadline a) gülümsemek b) sinsi, c) çorba d) son tarih 21) self-centered a) cimri b) sinsi c) yardımsever d) benmerkezci 22) application a) uygulama b) irtibat c) bağlantı d) yürüyerek 23) beyond the borders a) köfte b) sınırların ötesinde c) anı d) buluşmak 24) countryside a) yürümek b) hafta c) kırsal d) karşılamak 25) rarely a) nadiren b) Görüşmek üzere c) bencil d) göndermek 26) educational goal a) eğitim hedefi b) kaygısız c) cevap d) rica,istek 27) behave fairly a) yürümek b) hafta c) haftasonu d) adil davranmak 28) keep up with the latest fashion a) son modayı takip etmek b) rahat, kaygısız c) cevap d) rica,istek, rica etmek 29) take cooking class a) Neden olmasın? b) aşçılık dersi almak c) benimle d) yazmak 30) set goal a) göndermek b) hedef belirlemek c) servis etmek d) paylaşmak 31) skilled at a) acele etmek b) katlanılmaz c) yetenekli olmak d) varmak 32) by the way a) bilim kurgu b) sır c) görmek, görüşmek- izlemek d) sırası gelmişken 33) break time a) mola b) kısa c) benzer, aynı d) : Saygılarımla 34) Stuffed a) meşgul, yoğun b) aramak, telefon etmek c) Tok d) : kutlamak 35) fairly a) önünde b) kıskanç c) katılmak d) adil bir şekilde 36) survey a) kapanış b) anket c) uğramak, gelmek d) konser 37) pay attention a) dikkat etmek b) davet etmek c) ses d) davet eden 38) invitee a) eğlenceli b) davetli c) sağlıklı d) yürüyerek 39) relative a) Sorun değil. b) sosyal medya c) akraba d) harika 40) It’s a deal. a) sağlıklı görünmek b) : Anlaştık, Tamam c) kocaman d) beslemek 41) Dial a) birbirimizi ,birbirlerine b) dışarıda yemek yemek c) düşman d) Numarayı tuşlamak 42) lengthwise a) uzunlamasına b) karışım c) ekmek d) baharat 43) constantly a) kaynamak b) yeterli c) sürekli olarak d) sebze 44) various a) yardım etmek b) yardımsever c) memleket d) çeşitli 45) roll a) yuvarlamak b) üstünü örtmek c) küp küp doğramak d) dondurmak 46) firmly a) önemsemek, umursamak b) sıkıca c) daha fazla d) Serbestçe 47) dissolve a) soru çözmek b) kültürel c) çözdürmek d) çöpe atmak 48) drough a) bisiklete binmek b) karanlık c) hamur d) son günü 49) greasy a) yürümek b) hafta c) haftasonu d) yağlı 50) refrigerator a) buzdolabı b) Ne yazık c) Ne çeşit d) Neden olmasın 51) sprinkle a) bilim kurgu b) sır c) serpmek d) Görüşmek üzere 52) tender a) takım b) genç c) yalan söylemek d) yumuşak 53) remove a) kaldırmak , çıkarmak b) önemsemek, umursamak c) kaçırmak , özlemek d) : daha fazla 54) beef broth a) et suyu b) takım c) genç d) yalan söylemek 55) squeeze a) çene çalmak b) sıkmak c) yakın, kapatmak d) sınıf arkadaşı 56) dried seaweed a) yıkanmış balık b) doğranmış salatalık c) sıkılmış limon d) kurutulmuş deniz ürünü 57) spread a) yaymak b) çürütmek c) soymak d) kesmek 58) single or return a) bu gece mi , bu akşam b) turnuva c) tek yönmü gidiş dönüş mü d) gerçek arkadaş 59) available a) iletişim b) müsait c) tekrar d) elbette 60) Let me check a) kontrol edeyim b) uçuş rezervasyonu c) çek vermek d) sınava girmek 61) anymore a) şaşırmış b) bilet c) aramak d) artık 62) be engaged in a) mümkün b) ile meşgul olmak c) yorum yapmak d) engelli 63) complaint a) şikayet b) rezerve c) kompozisyon d) ücret, fiyat 64) confirm a) bizim için b) adil c) onaylamak d) : aile bağları 65) hang up a) elmalı turta b) tartışmak,kavga etmek c) telefonu kapatmak d) banka kartı 66) participant a) aracılığıyla b) mesaj bırakmak c) katılımcı d) etkinlik, olay 67) pick up a) düşman b) mazeret, bahane c) telefonu açmak d) tercih etmek 68) voluntary work a) tarih boyunca b) gönüllü iş c) Zorlayıcı etmek d) şarkı sözü 69) rebuild their lives a) geliştirmek b) eski yaşam c) şarkı sözü d) hayatlarını yeniden inşa etmek 70) percent a) bağış b) yüzde c) özellikle d) şebeke 71) urgent a) önünde b) kıskanç c) katılmak d)  acil 72) warn a) adil b) uyarmak c) korkmuş d) eğitimsel 73) put through a) sınıf arkadaşı b) telefonu bağlamak c) yararlı d) bebek sahibi 74) result a) sonuç b) çene çalmak c) Hoşçakal d) randevu 75) smoke signal a) : şansı kaçırmak b) : sohbet etmek c) dumanla iletişim d) sigara içmek e) : f) : 76) medical care a) unutmak b) saatlerce c) benim için d) tıbbi malzeme 77) call back a) geri dönmek b) telefonla geri aramak c) konser d) adlandırmak 78) under warranty a) kapanış b) gelmek c) uğramak, gelmek d) garanti altında 79) keep in touch a) çevirmek b) iletişim halinde olmak c) serbest dolaşmak d) kırmak 80) expiry date a) süzgeç b) rende c) tencere d) son kullanma tarihi 81) deliver a) teslimat b) sinyal c) ödül d) çöp toplamak 82) Reply a) atlamak, zıplamak b) cevaplamak c) dosya d) tuş 83) definitely a) kesinlikle b) alışkanlık c) indirmek d) ikon 84) I got it a) aldım b) gösteri c) anladım d) ne demek 85) refundable price a) yükseek maaş b) kullanıcı hatası c) iade edilebilir ücret d) piyasa 86) exactly a) müşteri b) çan c) yetişkin d) tam olarak 87) Sign up a) donmuş b) sadece c) kaydolmak d) hepsi 88) copyright a) telif hakkı b) simge c) sağ taraf d) yakalama 89) what purpose a) ne yolla b) ne zaman c) ne amaçla d) kabus 90) influencer a) arkadaş edinmek b) internet günlüğü c) süreç d) etkileyen 91) rights of others a) sen haklısın b) başkalarının hakları c) düzgün şekilde d) maalesef 92) widespread a) dünyalık b) Yaygın c) ne anlamda d) araştırma 93) round trip a) Sorun değil b) gece c) Hayır, değil. d) gidiş dönüş yolculuğu 94) log in a) Hayır, pek sayılmaz b) tekli,öneri c) oturum açmak d) kaydolmak 95) in other words a) diğer bir deyişle b) çevrimiçi c) şifreli konuşma d) içerik 96) content a) düzenlemek b) arama motoru c) seçmek d) içerik 97) publish a) yayımlamak b) paylaşmak c) kaydolmak d) bir araya gelmek 98) access an account a) video yüklemek b) indirmek c) hesaba erişmek d) fatura ödemek 99) attaching a file a) dosyaları dizmek b) dosya eklemek c) tatil organizasyonu d) demek istemek 100) evangelist a) uzman b) günlük paylaşanlar c) sessiz bekleyenler d) cabalamak

8. sınıf İNGİLİZCE 1-5.ünite tekrarı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?