1) 1 x 9 = a) 9 b) 12 c) 109 d) 100 e) 200 f) 10,000 2) 2 x 9 = a) 23 b) 6 c) 9 d) 18 e) 100 f) 5 3) 3 x 9 = a) 1 b) 45 c) 89 d) 3 e) 123 f) 27 4) 4 x 9 = a) 38 b) 39 c) 234 d) 36 e) 34 f) 124 5) 5 x 9 = a) 9 b) 192 c) 45 d) 127 e) 6 f) 8 6) 6 x 9 = a) 98 b) 67 c) 476 d) 56 e) 73 f) 54 7) 7 x 9 = a) 93 b) 33 c) 23 d) 63 e) 13 f) 3 8) 8 x 9 = a) 67 b) 213 c) 23 d) 76 e) 72 f) 73 9) 9 x 9 = a) 81 b) 75 c) 460 d) 87 e) 24 f) 3 10) 10 x 9 = a) 654 b) 60 c) 90 d) 30 e) 23 f) 2 11) 0 x 9 = "wow" a) 12 b) 89 c) 0 d) 67 e) 867 f) 98 12) no, fine, what is 2 x 5 = a) 19 b) 10 c) 54 d) 98 e) -10 f) 6 13) no point, I'll be polite, what is 100,000 x 0 = a) 723 b) 324 c) 0 d) 30 e) 342 f) 432 14) ok ok ok , what is 6 + 0 =  a) 6 b) 567 c) 0 d) 87 e) 79 f) 98 15) bad, I'll give you another chance, what is 1 + 9 = a) 12 b) 23 c) 97 d) 9 e) 10 f) 9098765

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?