1) Sınıfımızdaki 40 öğrenciden % 50'si kızdır. Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?? a) 15 b) 36 c) 20 d) 13 2) Aylığı 3500 lira olan bir memur, maaşının % 5’ni biriktiriyor. 2 yıl sonra biriktirdiği para kaç lira olur? a) 4200 b) 5000 c) 3400 d) 2000 3) Bir aile, aylık gelirinin % 30’u olan 600 lirayı ev kirası olarak veriyor. Bu ailenin aylık geliri kaç liradır a) 3000 b) 3800 c) 2000 d) 1800 4) Bir kırtasiyeci 80 TL’ye aldığı bir çantayı 120 TL’ye satmıştır. Kırtasiyecinin kâr yüzdesi kaçtır? a) 30 b) 45 c) 60 d) 50 5) 5000 kg buğdaydan 3000 kg un elde edilmektedir. Buna göre buğdayın % de kaçı undur? a) %60 b) %59 c) %40 d) %70

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?