1. ____ Müslüman olduğunda 16, Talha b. Ubeydullah ise 17 yaşlarındaydı. 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) gençlere değer vermiştir. Gençlerle zaman zaman ____. 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gençlere ____ bulunmuş, örneğin Zübeyr b. Avvam (r.a.) için “____” ifadesini kullanmıştır. 4. Hz. Peygamber (s.a.v.) gençlere ____, kâtiplik, komutanlık, ____ vb. görevler vermiştir.

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?