Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) “Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!” (Kehf suresi, 6. ayet) • “(Ey Muhammed!) Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin!” (Şu’arâ suresi, 3. ayet) Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne dikkat çekilmektedir? a) İslam’ı tebliğ etmedeki cesaretine b) Yaşanılan sıkıntılı durumlara sabretmesine c) Doğru yola yönlendirme isteğine d) Şahsına yapılan kaba davranışları hoş görmesine 2) Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliğinin ilk yıllarında, Safâ tepesinden Mekkelilere, “Şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız?” diye sorduğunda onlar hep bir ağızdan, “Evet, inanırız... Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik…” diye karşılık vermişlerdir. Parçadaki altı çizili cümle peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir? a) Fetanet b) İsmet c) Sıdk d) Emanet 3) Bir gün Yahudilerden Yesâr isimli bir çoban, Hz. Muhammed (sav)’e geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra İslam’ı kabul ederek Müslümanlara katılmak istedi. Ancak Peygamber Efendimiz, önce otlatmakta olduğu koyunları sahiplerine iade etmesini ve ondan sonra kendilerine katılmasını istedi. Bu olay Hz. Muhammed (sav)’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?Bu olay Hz. Muhammed (sav)’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir? a) Çobanlık mesleğine b) Emanetin önemine c) Savaşın önlenmesine d) Müslüman olmanın faziletine

8. Sınıf 4. Ünite

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler