1) 20'nin 5'te 3'ü kaçtır? a) 10 b) 12 c) 4 2) 100'ün 4'te 2'si kaçtır? a) 20 b) 50 c) 25 3) Zeynep, 62 TL olan parasının yarısını harcadı.Kaç TL parası kaldı? a) 31 TL b) 30 TL c) 36 TL 4) Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en büyüktür? a) 1/5 b) 1/2 c) 1/9 5) Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi en küçüktür? a) 1/10 b) 1/6 c) 1/3 6) Efe, 48 adet misketinin çeyreğini kaybetti.Kaybettiği misket kaç tanedir? a) 12 b) 24 c) 20 7) Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür? a) 2/6 b) 2/4 c) 2/8 8) Aşağıdaki kesirlerden hangisi en küçüktür? a) 3/12 b) 3/5 c) 3/7

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?