asalsayı - Sadece bire ve kendine bölunebilen sayılara......... denir. , karesel - Bir sayının karesi biçiminde yazilabilen sayılara.............. sayılar denir., üslüsayı - Bir doğal sayının kendisi ile çarpımının kısa bir şekilde gösterilmesine.......... denir. , Büyük - Birbirinin katı olan sayılarda ekok......... sayıdır. , olasılık - bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesine, değerine........... denir., ebob - 81 ve 18 sayılarının........... değeri dokuzdur. , iki - En küçük asal sayı......... sayısıdır. , Çarpan ağacı - Bir sayının çarpanlarına ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biri de............ dır. ,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?