1. ____, maddi ve manevi ögelerin bütününü ifade eder. 2. Tarihî camiler mimari eser olarak ____, dinî bir yapı olarak ____ değer taşımaktadır. 3. Değerler, ____ açısından iyi ve ____ olarak tanımlanır. 4. Din, örf ve adetler, sanat , eğitim ve ____ değerlerin oluşmasını etkiler. 5. İslam dini ____ öğütlediği ahlaki ilkelerle ____ geliştirmeyi hedefler.

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?