1) Ülkemizin yükseltisinin en düşük olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir ?   a) marmara bölgesi b) ege bölgesi c) karadeniz bölgesi d) güneydoğu anadolu bölgesi 2) Aşağıda yer alan uygarlıklardan hangisi Mezopotamya Uygarlıklarından biri değildir? a) babiller b) iyonlar c) sümerler d) asurlular 3) Erozyona karşı alınması gereken önlemlerden biri değildir ? a) ağaçlandırma çalışmaları yapmak b) taraçalandırma yöntemi uygulamak c) tarım arazilerine bina yapmak  d) yerleşim yerlerini erozyon tehlikesinden uzak bölgelere yapmakk 4) aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal güzelliklerine örnek olarak verilemez ? a) Pamukkale Travertenleri b) Sümela Manastırı c) Peri Bacaları d) Acıgöl 5) Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuş bakışı görünüşüyle belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzleme aktarılmasına denir ? a) harita b) kroki c) lejant d) ölçek 6) Ovalar tarımsal faaliyetlerin yapıldığı en önemli yeryüzü şekilleridir. Türkiye haritasında Çarşamba Ovası ve Muş Ovası farklı renklerde gösterilir. Bu durum neyle ilgilidir ? a) nem oranı b) toprak özellikleri c) bitki örtüsü d) yükselti değerleri 7) Aşağıdakilerden hangisi Sümerlere ait özelliklerden biri değildir ? a) şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. b) tekerleği icat etmişlerdir. c) ziggurat adı verilen tapınaklar kullanmışlardır. d) tarih yazıcılığını başlatmışlardır. 8) Tüm Dünya çocukları çocuk haklarından din , dil ,ırk , renk ,cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı yapmadan yararlanmalıdır. Bu bilgiye göre hangisi çocuk hakları kapsamına girmez ? a) yaşama hakkı b) eğitim alma hakkı c) barınma ve beslenme hakkı d) seçme ve seçilme hakkı 9) Topluma ait maddi ve manevi değerler bütününe verilen isim nedir ? a) tarih b) kültür c) ahlak d) gelenek 10) zeybek oyunu hangi bölgede oynanan bir oyundur ? a) ege bölgesi b) akdeniz bölgesi c) karadeniz bölgesi d) iç anadolu bölgesi 11) fiziki haritada renklendirme kullanılarak yeşil renkle 0-500 metre arası bir yeryüzü şekli gösterilecektir. bu yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir ? a) haymana platosu b) van gölü c) bafra ovası d) mercan dağları 12) ........... kültürümüzn önemli ögelerinden biridir. Ülkemizde yaşananları , insanların duygularını düşüncelerini ezgiler eşliğinde yansıtır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır ? a) fıkralar b) türküler c) destanlar d) masallar 13) Cağ kebabıyla meşhur şehrimizi neresidir ? a) Antep b) Diyarbakır c) Elazığ d) Erzurum 14) Topkapı Sarayı hangi şehirde bulunur ? a) İstanbul b) Edirne c) Sivas d) Ankara 15) Aşağıdakilerden hangisi Friglere ait özelliklerden değildir ? a) fibula adı verilen çengelli iğneleri vardı b) tarıma büyük önem verirlerdi c) kibele adında bereket tanrıları vardı d) bilinen en ünlü kralı Hammurabi 'ydi 16) Van ve çevresinde kurulan bu uygarlık , su kanalları ve surlar yapmışlardır. bu uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ? a) frigler b) iyonlar c) babiller d) urartular 17) Efes Antik kenti hangi şehrimizde yer alır ? a) Manisa b) İzmir c) Burdur d) Muğla 18) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir ? a) Ödevlerimizi yapmak b) Odamızı toplamak c) Eğitim almak d) Okulumuzu temiz tutmak 19) Hangisi karasal ikliminin özelliklerinden biri değildir ? a) Kış ayları soğuk ve genellikle kar yağışlıdır b) Tahıl ürünlerinin yetişmesine uygundur c) evler genellikle taş malzemeden yapılır d) ülkemizde en yaygın görülen iklimdir 20) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmakla ilgili bilgiler verir ? a) KIZILAY b) UNİCEF c) TEMA d) YEŞİLAY 21) Aşağıda verilenlerden hangisi nüfusu etkileyen doğal nedenlerden biri değildir ? a) iklim b) su kaynakları c) bitki örtüsü d) madenler 22) Aşağıdakilerden hangisi hava durumuna örnektir ? a) Akdenizde yaz ayları kuraklık yaşanır. b) Afyonda kışın oldukça soğuktur. c) Dün yağan dolu ürünlerin zarar görmesine sebep oldu. d) Ülkemizin iç kesimlerinde karasal iklim etkilidir. 23) Aşağıdakilerden hangisi Lidyalıların ticareti geliştirmek için inşa ettiği yoldur ? a) Baharat yolu b) Kral yolu c) İpek yolu d) Samanyolu 24) Aşağıda bölgeler ve faliyetler eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır ? a) akdeniz - muz yetiştiriciliği b) ege bölgesi - incir yetiştiriciliği c) doğu anadolu bölgesi - balıkçılık d) karadeniz bölgesi - arıcılık 25) Kayseri şehrinde yaşayan Ezgi 'nin bulunduğu bölgede görülen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir ? a) orman b) maki c) çam d) bozkır

5. sınıf sosyal bilgiler 1.dönem tarama sınavı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?