1) ar a) maf b) taf c) cafe d) car e) eor f) eat 2) er a) her b) hier c) errrr d) er e) 6ft f) uyg 3) ir a) han b) birds c) bird d) bifd e) stop f) why 4) ur a) ahhhhhhhhhhhhh b) tnru c) turn d) turns e) hans f) bob 5) or a) more, of b) horn, orr c) how, rro d) yo yo, so e) hor, ore f) you, why 6) extra one. open a) of b) or c) ag d) go e) mob f) yes

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?