1) Devenin kurban edilebilmesi için en az kaç yaşında olması gerekir ? a) 2 b) 3 c) 5 d) 6 2) Kabenin etrafında bir kere dönmeye 🔵 yedi kere dönmeye 🔴 denir. İfadelere sırasıyla gelemem gereken hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? a) Tavaf- Şavt  b) Şavt -Mina  c) Şavt- Tavaf d) Mina -Tavaf 3) Aşağıdaki meleklerden hangisi vahiy getirmekle görevli melektir? a) Cebrail b) Mikail c) Azrail d) İsrafil 4) Meleklerin özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? a) Gözle görülmeyen varlıklardır b) İrade sahibi varlıklardir c) Çok hızlı hareket ederler d) Zaman zaman insan şekline bürünürler 5) Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamber Efendimizin güzel ahlak ile ilgili hadislerden biri değildir? a) Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun b) Ben ancak ahlâkî güzellikleri tamamlamak üzere gönderildim c) Birbirinizden nefret etmeyin ,birbirinize haset etmeyin , birbirinize sırt çevirmenin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun d) Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldığımız müddetçe asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar,Allah'ın kitabı ve Rasulü "nün sünnetidir 6) Aşağıdakilerden hangisi kıyamet ile ilgili kavramlardan biri değildir ? a) Ba's b) İhram  c) Mizan  d) Sur 7) Aşağıdakilerden hangisi hem hac hem de umre için ortaktır ? a) İhram ~Tavaf ~ Sa'y b) İhram~Tavaf c) İhram~Vakte~Tavaf d) İhram ~Tavaf~Şeytan taşlama 8) Şeytan taşlama ve kurban kesme nerede yapılır? a) Mina b) Arafat c) Müzdelife d) Safa Merve Tepesi 9) Büyükbaş hayvan en az kaç yaşında olursa kurban edilebilir? a) 5 b) 2 c) 1 d) 3 10) Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? a) Kiramen Katib'in b) Rıdvan c) Malik d) Hafiz 11) İhrama nerede girilir? a) Müzdelife b) Arafat c) Mina d) Mikat 12) Farz olan vakfe nerede yapılır? a) Müzdelife b) Arafat c) Mina d) Safa ve Merve Tepesi 13) Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özzeliklerinden DEğİLDİR? a) Ateşten yaratılmışdır. b) Gözle görülmezler. c) Ruhani varlıklardır d) Daima iyilik yaparlar. 14) Kovulmuş anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? a) Şeytan b) İdlis c) İblis d) Mahluk 15) Aşağıdakilerden hangisi şeytanın ve cinin ortak özzeliklerindendir? a) iyileri de vardır b) ateşten yaratılmışlardır c) müslüman olanları vardır d) Daima kötülük yaparlar. 16) Aşağıdakilerden hangisi sağımız da ve solumuzda bulunan melekeleridir? a) Kiramen Katibin b) Münker ve Nekir c) Hafaza d) Malik 17) Kabeyi ilk inşa eden kişi kimdir a) HZ. İbrahim b) HZ.Musa c) HZ.Muhhamed d) HZ. İsa 18) Sünnet olan vakfe nerede yapılır ? a) Arafat b) Müzdelife c) Mina d) Mikat 19) "O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir ". Bu ayette hangi kavramdan bahsedilmektedir? a) Cennet b) Sırat Köprüsü c) Sur d) Mizan 20) Aşağıdaki kavram-mekan eleştirmenlerinden hangisi yanlıştır? a) Arafat -Vakfe b) Şeytan taşlama-Müzdelife c) Sa'y- Safa Merve d) Kurban kesme -Mina

DIN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?