1) 9,18 in ondalık gösterimin okunuşu nedir a) dokuz tam yüzde on sekiz b) on sekiz tam yüzde dokuz c) dokuz tam binde on sekiz d) dokuz tam onda on sekiz 2) sekiz tam binde on sekiz olarak okunan ondalık gösterimin yazılışı hangisidir a) 8,18 b) 8,017 c) 8,018 d) 8,8 3) seksen dört tam binde seksen dört ondalık gösteriminin yazılışı nedir a) 84,84 b) 84,084 c) 84,0084 d) 84,841 4) 9,87 ondalık gösteriminin okunuşu nedir a) dokuz tam onda seksen yedi b) dokuz tam binde seksen yedi c) dokuz tam yüzde seksen yedi d) seksen yedi tam onda dokuz 5) 8/10 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir a) 0,8 b) 8,10 c) 0,008 d) 0,08 6) 57/10 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir a) 1,57 b) 5,7 c) 3,58 d) 9,8 7) okunuşu on tam yüzde yirmi olan ondalık gösterim hangisidir a) 41,54 b) 9,64 c) 10,021 d) 10,20 8) 0,854 ondalık gösteriminin okunuşu hangisidir a) sıfır tam yüz de sekiz yüz elli dört b) sıfır tam binde sekiz yüz elli dört c) iki tam binde sekiz yüz elli dört d) sıfır tam on da sekiz yüz elli dört 9) 10/1000 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir a) 0,10 b) 0,111 c) 1000,10 d) 0,010 10) 18/100 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir a) 0,18 b) 0,018 c) 0,77 d) 0,0018

5. sınıf ondalık gösterimler

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?