1) Bir duvar saatin akrebi 5'i yelkovanı 12'yi gösterdiğinde, akreple yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? a) 150 b) 120 c) 180 d) 135 2) İki açının toplamı 140°dir. Açılardan birinin ölçüsü, diğerinin 2 katından 20° fazladır. Buna göre, dar açının ölçüsü kaç derecedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 3) Yukarıdaki K açısının ölçüsü en az kaç derece küçültülürse bir dar açı elde edilir? a) 29 b) 30 c) 31 d) 32 4) Bir dar açı ile geniş açının ölçüleri toplamı en fazla kaç olabilir? a) 265 b) 266 c) 267 d) 268 5) Bir dar açı ile geniş açının ölçüleri toplamı en az kaç olabilir? a) 90 b) 91 c) 92 d) 93

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?