1) Hz. Muhammed'in getirdiği mesajları kabul etmek inanmak hangi kavramla ifade edilir? a) iman b) islam c) müslüman d) mümin 2) Son dinin adı nedir? a) Hristiyanlık b) Yahudilik c) İslamiyet d) Mecusilik 3) "Lailahe illallah Muhammedun Rasulullah" hangi kavramla ifade edilir? a) Kelime-i Şehadet b) Kelime-i Tevhid c) Besmele d) Tekbir 4) "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve Rasuluh" hangi kavramla ifade edilir? a) Kelime-i Şehadet b) Kelime-i Tevhid c) Besmele d) Tekbir 5) Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından değildir? a) Namaz kılmak b) Oruç tutmak c) Zekat vermek d) Meleklere inanmak 6) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? a) Ahirete inanmak b) Kelime-i şehadet getirmek c) Allah'a inanmak d) Peygamberlere inanmak 7) İslam dinine inanan ve onun buyruklarını yerine getiren kişiye ne isim verilir? a) müslüman b) hristiyan c) müşrik d) kafir 8) Allah'a ve onun gönderdiği her şeye inanan kişiye ne isim verilir? a) hristiyan b) mümin c) müşrik d) kafir 9) La ilahe illallah ne demektir? a) Allah büyüktür b) Muhammed peygamberdir c) Allahtan başka ilah yoktur d) Peygambere elam olsun 10) Müslüman olmak için söylenen sözlere ne isim verilir? a) Besmele b) Kelime-i Şehadet c) Kelime-i Tevhid d) Tekbir 11) Allah'tan başka ilahlar olduğunu kabul etmeye ne denir? a) Şirk b) Tevhid c) İslam d) Tebliğ 12) Allah'tan başka ilahlar olduğunu kabul eden, O'na ortak koşan kişiye ne denir? a) Müşrik b) Mümin c) Kafir d) Müslüman 13) İman etmek insana hangisini kazandırmaz? a) Huzur b) Sevap c) Cennet d) Günah 14) Allah'a ve O'nun gönderdiklerine iman etmeyene ne isim verilir? a) Kafir b) Mümin c) Münafık d) Müslüman 15) Kalpten inanmayan ancak inandığını söyleyen kişilere ne isim verilir? a) Kafir b) Müslüman c) Münafık d) Müşrik 16) İki yüzlü kavramının karşılığı hangisidir? a) Münafık b) Müşrik c) Kafir d) Müslüman 17) Kur'an'da kesin olarak cennete gideceği belirtilen kişiler kimlerdir? a) Kafirler b) Müşrikler c) Münafıklar d) Müminler 18) Kitapları bozulmuş olan Hristiyan ve Yahudilere Kuran hangi ismi verir? a) Ehli Kitap b) Mümin c) Müşrik d) Münafık 19) Her şeyi yaratan, koruyan, kendisine ibadet edilen varlık kimdir? a) Allah b) Melek c) İnsan d) Cin 20) Aşağıdakilerden hangisi esmaül hüsnanın anlamıdır? a) Allah en büyüktür b) En güzel isimler c) En güzel sözler d) Güzel konuşma 21) Aşağıdakilerden hangisi esmaül hüsnada yer almaz? a) el-vahid b) el-ehad c) el-fetih d) el-mümin 22) İbadet edene verilen isim nedir? a) Mabud b) Abid c) Mabed d) İbadet 23) İbadet edilen varlığa ne denir? a) Mabud b) Abid c) Mabed d) İbadet 24) Cami gibi ibadet edilen yerlere ne denir? a) Mabud b) Abid c) Mabed d) İbadet 25) Yüce Allah'ın namaz kılmak gibi emrettiği davranışların genel adı nedir? a) İbadet b) İslamiyet c) Mabed d) Teslimiyet 26) Hangisi ibadetin kabul şartlarından birisi değildir? a) Niyet b) İhlas c) Sünnete Uygunluk d) Maddi imkan 27) Hangisi ibadetin yapılacağına karar verip ona yönelmek anlamına gelir? a) İhlas b) Samimiyet c) Niyet d) Sünnet 28) Gösterişten uzak olma hangi kavrama işaret eder? a) Niyet b) İhlas c) Sünnet d) Sabır 29) Peygamberimizin sözlerine ve davranışlarına ne denir? a) Sünnet b) Ayet c) Sure d) Kuran 30) Dinde olmayan ancak ibadet gibi kabul edilmiş fikir ve davranışlara ne denir? a) Sünnet b) Farz c) Vacip d) Bidat 31) Allah rızası için yapılan her türlü söz ve davranışa ne denir? a) Salih amel b) Sıla-i rahim c) İslam d) Temiz kalp 32) Akrabayı ziyaret anlamına gelen kavram hangisidir? a) Sıla i rahim b) Salih amel c) Tavaf d) Salah 33) Aşağıdakilerden hangisi salih amel değildir? a) Namaz kılmak b) Gülümsemek c) Yalan söylemek d) Sadaka vermek 34) İhlas suresinde de bahsedilen Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması hangi esmanın anlamıdır? a) es-samed b) el-mümin c) er-rakib d) el-vedud

Temel Dini Bilgiler 6. sınıf 1 ve 2. ünite

tarafından

Tema

Yazı tip -leri

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?