Where did you go?, What was the weather like?, Who did you go with?, What was the hotel like?, How did you get there?, What did you do there?.

Travelling ( make up questions)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?