Hz. Ali - Hicret sırasında Peygamberimizle yer değiştiriyor., Hz. Zeyd b. Harise - Taif’te Peygamberimize siper olup onu korudu., Erkam b. Eb’il-Erkam - Gizli davet döneminde evini Peygamberimize açtı., Mus’ab b. Umeyr - Medine’ye İslam’ın anlatmak için öğretmen olarak gitti., Muaz b. Cebel - İslam tebliği için Yemen'e öğretmen olarak gitti., Âsım b. Sâbit - İslam tebliğ için giderken Reci olayında şehit oldu. ,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?