1) Hangisi daire şekline benzer? a) b) c) 2) Hangisi üçgen şekline benzer? a) b) c) 3) hangisi kare şekline benzer? a) b) c) 4) Hangisi dikdörtgen şekline benzer? a) b) c) 5) Hangisi elips şekline benzer? a) b) c) 6) Hangisi daire şekline benzer? a) b) c) 7) Hangisi üçgen şekline benzer? a) b) c) 8) Hangisi kare şekline benzer? a) b) c) 9) Hangisi dikdörtgen şekline benzer? a) b) c) 10) Hangisi elips şekline benzer? a) b) c)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?