Namaz - günde beş vakit yerine getirilen bir ibadettir.Akıllı ve sorumluluk yaşına girmiş her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir ibadet, Zekat - dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesi, Oruç - Ramazan ayında yapılan ibadet, Hac - Yılın belli günlerinde Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki mübarek yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir., Kelime-i Şahadet - “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûluh”, Kelime-i Tevhit - “Lâilâhe illallah Muhammedün Resulullah”,

DDH - 4. Sınıf 2. Ünite İslam'ın Şartları Eşleştirme

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?