1- Bismillahirrahmânirrahîm.2- ____ lillâhi rabbil'alemin 3- Errahmânir'____ 4- Mâliki ____ 5- İyyâke na'budü ve ____ neste'în 6- İhdinessırâtel ____ 7- Sırâtellezine ____ aleyhim ğayril mağdûbi ____ veleddâllîn

DDH - 4. Sınıf 3. Ünite Fatiha Suresi Boşluk Doldurmaca

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?