“Allahümme ____ alâ ____ ve ____ âli Muhammed. Kemâ ____ alâ İbrâhîme ve alâ âli ____. İnneke ____ mecîd." “Allahümme ____ alâ Muham­medin ve ____ âli Muhammed. Kemâ ____ alâ ____ ve alâ âli İbrâhîm. ____ hamîdün ____.”

DDH - 4. Sınıf 4. Ünite Salli ve Barik Duaları Boşluk Doldurmaca

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?