Doğru: Evrendeki düzen Allah'ın varlığını göstermektedir., Tevhit Allah'ın tek, bir olmasına denir., Tevhidin zıddı şirktir., Bedenimizdeki mükemmellik Allah’ın varlığını göstermektedir, Kelime-i şehadet, İslamiyet’e girmek (Müslüman olmak) isteyen kişinin söylemesi gereken anahtar kelimedir., Yanlış: Birden fazla ilah olması durumunda da evrendeki düzen aynen devam ederdi, Canlılardaki düzen ve uyum kendiliğinden olmuştur., Evrendeki düzen ve uyumla Allah’ın varlığı arasında bir bağ yoktur., Kelime-i tevhitte sadece Allah’ın birliği vardır , Evrendeki ölçü ve ahenk (uyum), rastgele oluşmuştur.,

DDH - 5. Sınıf 1. Ünite Allah (C. C.) Vardır ve Birdir (Doğru-Yanlış)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?