Rabbenâ ____ fiddünya haseneten ve fi’l âhireti ____ ve kınâ ____ nâr. Rabbenağfirlî ve li ____ ve lil ____ yevme yekûmül ____. Birahmetike yâ ____ Ey Rabbimiz! Bize ____ da ahirette de ____ ver. Bizi, cehennem ____ koru. Ey Rabbimiz! ____ hesabın görüleceği gün beni, ____, ____ ve tüm müminleri bağışla. Ey merhametlilerin en ____.

DDH - 5. Sınıf 2. Ünite Rabbena Duaları (Boşluk Doldurmaca)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?