MUSİKİ - Kulağa hoş gelen sesler dizisi ve müzik, EZAN - namaza vakitlerini bildiren çağrı sözlerine, SALA - Bayram ve Cuma namazına çağırmak ve cenazenin olduğunu bildirmek için okunan salatü selam, TEKBİR - Yüce Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü, yüceliğini anmak söylenen ve "Allah en büyüktür" anlamına gelen söz, TESBİH - “Sübhânallah.”, “Elhamdülillâh.” ve “Allâhü Ekber.” sözlerini, MEVLİT - Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu ve bu esnada meydana gelen bazı olayları anlatan manzum eserler, VESÎLETÜ’N-NECÂT - Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve halk arasında “Mevlit”, TASAVVUFİ MUSİKİ - Ney, kudüm, tambur ve bendir gibi özel bazı çalgılar eşliğinde yapılan müsiki türüne, MUSTAFA ITRİ EFENDİ - Salat-ı Ümmiyye'nin bestekarı, SEMA - Mevlevilikte ney, nısfiye vb. çalgılar eşliğinde, elleri iki yana açarak ve dönerek yapılan bir tören,

DDH - 5. Sınıf 5. Ünite Musikimizde Dinin İzleri (Eşleştirmece)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?