1) melez döl X heterezigot bezelye harflerle gösterildiginde hangisi olur ? a) Ee X EE b) aa X aa c) Şş X Şş d) Dd X dd 2) anne ve babanın 29 tane çocukları var ve hepsi kız bu anne ve babanın 30. çocugu kız olma ihtimali ney ? a) 100/0 b) 100/100 c) 100/75 d) 100/50 3) homozigot düz tohumlu bezelyeyle heterezigot bezelye caprazlandıgında oluşacak bezelyelerin genotipi ne olur ? a) AA,AA,Aa,Aa b) aa,aa,aa,aa c) AA,AA,AA,AA d) Aa,Aa,Aa,Aa 4) 40 yıl süren ve geniş bir alanı kapsayan hava olayına ne denir ? a) metoroloji b) kilimatolog c) hava olayı d) iklim 5) 1 gün hata 1 saat süren ve dar bir alanı kapsayan hava olayına ne denir ? a) iklim b) metoroloji c) hava olayı d) kilimatolog 6) hava olayını inceleyen bilim insanına ne denir ? a) kilimatolog b) metoroloji c) dönerci d) fırıncı 7) iklimi inceleyen bilim insanına ne denir ? a) metoroloji b) kilimatolog c) mermerci d) doktor 8) yer yüzeyine yakın oluşan hava olayları hangi secenekte verilmiştir ? a) sis,yagmur,kar b) kar,yagmur,dolu c) sis,kıragı,ciy d) dolu,kıragı,ciy 9) yer yüzeyine yakın oluşmayan hava olayları nedir ? a) kar,yagmur,dolu b) sis,yagmur,kar c) dolu,kıragı,ciy d) sis,kıragı,ciy

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?