Mescid-i Nebi - Medine’de içerisinde Hz. Peygamber’in kabrinin de bulunduğu mescid, Suffe - Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde yoksul sahâbîlerin barınması için yapılan ve giderek bir eğitim kurumu haline gelen yer, Ebu Eyyub el-Ensarî - Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahâbî, Ensar - Hz. Peygamber’e ve muhacirlere yardımcı olan Medineli müslümanlar, Muhacir - Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar, Evs ve Hazreç - Peygamberimizin Medine'de barıştırdığı yıllardan beri düşman olan iki kabile, Medine Sözleşmesi - Peygamberimizin Yahudilerle yaptığı anlaşma,

DDH - 6. Sınıf 4. Ünite Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi (Eşleştirmece)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?