RAHÎM - Bismillahir-rahmânir-__________ , EÛZÜ - Kul _________ birabbinnâs, İLAHİN - Melikinnas _________ nâs, HANNAS - Min şerril vesvâsil ___________. , YÜVEVİSÜ - Ellezî ____________ fî sudûrinnâsi, CİNNETİ - Minel __________ vennâs,

DDH - 7. Sınıf 1. Ünite Nas Suresi (Eşleştirme)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?