Bismillahirrahmânirrahîm - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle., Kul e'ûzü birabbinnâs - De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, Melikinnâs - İnsanların hükümdarına/melikine, İlâhinnâs - İnsanların ilâhına,, Min şerrilvesvâsilhannâs - O sinsi vesvesecinin şerrinden., Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi - O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, Minelcinneti vennâs - Gerek cinlerden, gerek insanlardan.,

DDH - 7. Sınıf 1. Ünite Nas suresi ve Anlamı (Eşleştirmece)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?