Doğru: Ulül Azm Peygamberlerdendir., Kavmi Putlara tapınmıştır., Mesleği marangozluktur., 950 yıl yaşamıştır., Birçok surede adından bahsedilir., Kur'an'da bir sure onun adını taşır., Babil bölgesine Peygamber olarak gönderilmiştir., İnananların kurtulması için gemi inşa etmiştir., 'İkinci Adem' olarak bilinir., Gemi Cudi Dağı'na oturmuştur., İnanmayan oğlu helak olmuştur., Yanlış: Kur'an'da ismi en çok geçen Peygamberdir., Kavmi helak olmamıştır., Mesleği demirciliktir., Kavmine uyarıda bulunmamıştır., Medyen'e Peygamber olarak gönderilmiştir., Bütün çocukları inanıp onunla birlikte kurtulmuştur., Gemi Ağrı Dağı'na oturmuştur., Ondan sadece Nuh Suresinde bahsedilir.,
tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?