UYARICI - “…Bu Kuran bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu…” (En’âm suresi, 19. ayet.), MÜJDELEYİCİ - “… iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve müjdeler.” (İsrâ suresi, 9-10.), RAHMET - “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. ayet.), TEBLİĞ - “(O peygamberi) Kendilerine indirileni açıklaman için sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi 44), ÖRNEKLİĞİ - “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet.),

DDH - 7. Sınıf 4. Ünite Peygamberimizin Hz. Muhammed (s.a.v) (Anagram)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?