Din - Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütünü, Tevhit - Allah'ın bir ve tek olması, İnanç Esasları - İmanın şartları, Muamelat - Dinin Toplumda bireylerin birbiriyle ilişkilerini düzenleyen hükümler/kurallar, Fıtrat - İnsanın doğuştan sahip olduğu bütün özellikler, Birey - Toplumu oluşturan her bir insan, fert, Toplum - Aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğu, cemiyet, İbadet Esasları - İslam'ın şartları,

DDH - 8. Sınıf 3. Ünite Din, Birey ve Toplum (Eşleştirmece)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?