1) “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.” Bu ayet dinin hangi gayesine yöneliktir?  a) Aklın korunması b) Neslin korunması c) Canın korunması d) Malın korunması 2) “Müslümanın Müslümana malı, ırzı (şeref ve namusu) ve kanı haramdır (dokunulmazdır)…” Peygamberimize bu sözünde dinin hangi gayesini korumaya yönelik değildir? a) Can b) Nesil c) Mal d) Akıl 3) Haksız kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir. İslam dininde rüşvet olarak alınan ve verilen her şey haramdır Bu parçada beş temel ilkeden hangisi el alınmıştır?. a) Canın korunması b) Malın korunması c) Aklın korunması d) Neslin Korunması 4) “…Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” Bu ayet hangisini korumaya yöneliktir? a) Aklın b) Canın c) Neslin d) Malın 5) Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre korunması gereken temel ilkeler arasında sayılmamıştır? a) Neslin korunması b) Malın korunması c) Dinin korunması d) Dilin korunması 6) Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir. b) Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur. c) Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır. d) İslam dini neslin korunması kapsamında nikaha önem vermiştir.

DDH - 8. Sınıf 3. Ünite Din ve Hayat (Test)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?