İnanç esasları Allah (c.c.) tarafından ortaya konmuştur., İnanç esaslarının temelinde tevhit inancı vardır., Bütün peygamberler insanları tevhid inancına davet etmişlerdir., İslam’ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir., Baskı ve zorlama ile inanç esasları kabul ettirilmez. ,

DDH - 9. Sınıf 2. Ünite İslam İnanç Esaslarının Özellikleri (Düzeltmece)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?