Tahkikî İman - Delillere, araştırmaya ve incelemeye dayalı iman, Taklidî İman - Kişinin çevresindeki kişilere bakarak hiçbir araştırma yapmadan, delillere dayanmadan sadece çevrenin telkini ile inanması, Münafık - Diliyle inandığını söyleyip kalpten inkar eden kişi, Salih amel - Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan tüm güzel, iyi ve yararlı davranışlar, İman - Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak demektir., İslam - Bütün insanlığa gönderilen son din, Müslümanlık., Tevhid - Allah’ın zatında, sıfatlarında bir ve tek olduğunu kabul etmek, Kâfir - İslam'ın temel esaslarından birini, birkaçını veya tamamını inkar eden kişi,

DDH - 9. Sınıf 1. Ünite İslam İnancında İmanın Mahiyeti (Eşleştirme)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?