Have you ever___________(milk) a cow ?, Have you ever________(try) Bungee jumping ?, Have you ever_______(put) on Halloween costumes?, Have you ever __________(drop) your phone in the toilet ?, Have you ever ________ (drive) a car ?, Have you ever __________(fall) down stairs ?, Have you ever____________(ride) a horse ?, Have you ever________(climb) trees ?, Have you ever__________(camp) with friends ?, Have you ever________(cheat) during school tests ?, Have you ever _________ (start) a fight?, Have you ever ……………….. (get) lost?, Have you ever ……………….. (break) a leg?, Have you ever ……………….. (have) food poisoning?, Have you ever ………………. (read) a book in one day?, Have you ever ……………… (eat) something disgusting?, Have you ever ……………… (find) money in the street?, Have you ever …………….. (cook) something unusual?, Have you ever ……………. (see) a ghost?, Have you ever …………….. (skip) classes?, Have you ever ……………. (write) a poem?, Have you ever …………….. (be) in trouble?, Have you ever ………………. (feel) embarrassed?.

Present Perfect Past Simple Speaking Have you ever...?

Skor Tablosu

Çarkıfelek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?