1) Soldan birleşmeyen harfler 7 tanedir. a) Doğru b) Yanlış 2) Arapça'da sesli harfler "hareke" olarak isimlendirilir. a) Doğru b) Yanlış 3) Şedde harekesi harfi tek yazdırır fakat çift okutur. a) Doğru b) Yanlış 4) Arapça'da ötre harekesi a sesini verir. a) Doğru b) Yanlış 5) harftir bir sesli ince خ a) Doğru b) Yanlış 6) birleşmez harfe sonraki kendisinden harfi ب a) Doğru b) Yanlış 7) Arapça'da harflerin başta ortada ve sonda yazılışları farklılık gösterir. a) Doğru b) Yanlış 8) ر harfi kendisinden sonraki harfe birleşmez. a) Doğru b) Yanlış 9) Arapça'da kelimeler cinsiyetleri bakımından müzekker ve müennes diye iki gruba ayrılır. a) Doğru b) Yanlış 10) Arapça'da üstün harekesi a-e sesi verir. a) Doğru b) Yanlış 11) harftir bir kalın س a) Doğru b) Yanlış 12) Arapça soldan sağa doğru yazılan bir dildir. a) Doğru b) Yanlış 13) harftir bir kalın harfi ق a) Doğru b) Yanlış 14) Arapça'da kesra harekesi u-ü sesini verir.  a) Doğru b) Yanlış 15) harftir bir kameri ن a) Doğru b) Yanlış 16) Arapça, BM tarafından kabul edilen 6. resmi dildir.  a) Doğru b) Yanlış 17) Arapça'da 14 tane şemsi,14 tane kameri harf vardır. a) Doğru b) Yanlış 18) Med harfleri uzatma harfleridir. a) Doğru b) Yanlış 19) Arapça'da peltek harfler vardır. a) Doğru b) Yanlış 20) Arapça'da 28 harf vardır. a) Doğru b) Yanlış 21) Tenvin harekesi kelime ortasında kullanılır. a) Doğru b) Yanlış 22) harftir bir şemsi ل  a) Doğru b) Yanlış

Arapça / 5. Sınıf 1. Ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?