1) Helyum simgesi a) He b) Ne c) H d) Hl e) Hn f) Hı 2) Na neyin simgesi a) Azot b) Bor c) Soydum d) Hidrojen e) Lityum f) Oksijen 3) Cl neyin simgesi? a) Kalsiyum b) Krom c) Klor d) Kalay e) Karbon f) Kobalt 4) Demir simgesi nedir? a) De b) Ne c) P d) Sn e) Fe f) F 5) Si neyin simgesidir? a) Lityum b) Demir c) Magnezyum d) Hidrojen e) Silisyum f) Sodyum 6) Lityumsimgesi nedir? a) I b) C c) H d) Lm e) Lt f) Li 7) Oksijen simgesi nedir? a) O b) Ok c) Os d) Oj e) Si f) De 8) Uçan balkonlarda kullanılan gazın simgesi nedir? a) O b) N c) Mg d) He e) Au f) Cl 9) Altın simgesi nedir? a) Au b) Ag c) At d) Al e) Mg f) Sn 10) İçecek kutuları hangi elementten imal edilir? a) Demir b) Kalay c) Altın d) Alüminyum e) Magnezyum f) Silisyum 11) Cam imalatında kullanılan elementin simgesi nedir? a) Sn b) Fe c) Mg d) Si e) B f) Cl 12) Dünyada en çok Türkiye de rezervi bulunan elementin simgesi nedir? a) Mn b) Al c) Sn d) B e) Fe f) Au 13) Renkli ışık imalatında kullanılan element hangisidir? a) Neon b) Oksijen c) Bor d) Azot e) Silisyum f) Klor 14) Diş macununda bulunan elementin simgesi nedir? a) Cl b) F c) Au d) Fe e) S f) Na 15) Hangisi bir saygılıdır? a) Ca b) S c) Fe d) Cl e) Ne f) H 16) Hangisi bir ametaldir? a) Al b) Ag c) Mg d) Sn e) Fe f) H 17) Doğadaki tek sıvı metalin simgesi nedir? a) Sn b) Zn c) Al d) Hg e) Mg f) Au 18) Aşağıdakilerden hangisi metaldir? a) O b) He c) Ne d) H e) Ar f) Fe 19) Aşağıdakilerden hangisi yarımetaldir? a) Hidrojen b) Lityum c) Kalsiyum d) Bor e) Oksijen f) Neon 20) Be simgeli elementin ismi nedir? a) Bor b) Berilyum c) Helyum d) Lityum e) Sodyum f) Demir 21) Periyodik tabelada yatay sıralara ne denir? a) Katman b) Sütun c) Satır d) Numara e) Periyot f) Grup 22) Periyodik tabloda kaç A grubu vardır? a) 3 b) 13 c) 18 d) 8 e) 9 f) 10 23) Periyodik tabloda kaç periyot vardır? a) 9 b) 19 c) 6 d) 7 e) 8 f) 14 24) Soygazlar periyodik tabloda hangi grupta yer alır? a) 7A b) 4A c) 8A d) 1A e) 2A f) 3A 25) Periyodik tabloda 1A grubunda yer alan tek element hangisinden? a) Argon b) Neon c) Azot d) Hidrojen e) Oksijen f) Helyum

8.sınıf element sınavı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?