0,25 - %25, %13 - 13/100, 35/50 - %70, 28/100 - 0,28, %80 - 4/5, 3/25 - %12, 1/2 - %50, 45/100 - %45, %75 - 3/4, 100/500 - 0,20, 3/10 - %30, 4/20 - %20, %48 - 0,48, 0,6 - %60, %9 - 0,09,

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?