1) l. Can ve mal kaybına sebep olur. ll.Ekonomik ve sosyal sorunlarasebep olur. Ill. Çevre kirliliğine sebep olur. Yukarıda verilmiş olan trafik kazalarının etkileri hangi seçenekte doğru verilmiştir ?  a) Yalnız I b) l – ll c) lI – lIl d) I - II - III 2) Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarını tercih etmenin sebeplerinden biri değildir ? a) Çevre kirliliğini önlemek b) Ekonomik olarak uygun olması c) Kalabalık seyahat etmenin zevkli olması d) Trafik yoğunluğunu azaltmak 3) Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalındığında yolun hangi kısmından yürünmelidir ? a) Kendi gidiş yönümüze göre sağ taraftan b) Kendi gidiş yönümüze göre sol taraftan c) Her iki taraftan da yürünebilir d) Taşıt trafiğinin az olduğu taraftan 4) Karayollarına trafik işaret ve levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir ? a) Sürücülere yolun açık olduğunubildirmek b) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamıoluşturmak c) Sürücülerin daha hızlı gitmelerinisağlamak d) Sürücülerin daha yavaş gitmelerinisağlamak 5) Aşağıdakilerden hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalı değildir ? a) Taşıt camından elimizi çıkarmak. b) Şoförle konuşmak c) Ayakta yolculuk yaparken sıkıcatutunmak d) Taşıt içinde dolaşmak 6) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına sebep olan etkenlerin en başında yer alır ? a) Olumsuz iklim şartları b) Yol kusurları c) İnsanların hatalı davranışları d) Taşıt kusurları 7) Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerin sorumluluğunda değildir? a) Sürücü belgisi almadan taşıt kullanmama b) Alkollü, yorgun, uykusuz ve ilaç alarak taşıt kullanmama c) Taşıtlarda iniş-binişlerde sıra olma d) Taşıtlarını park için ayrılmış yerlere park etme. 8) Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma taşıtlarında uyulması gereken görgü kurallarından değildir ? a) Sıra ile binmek ve sıra ile inmek b) İnmemize yakın kapıya yaklaşmak c) Şoförle konuşarak onun dikkatli olmasını sağlamak d) Büyüklerimize ve mazereti olana yer vermek. 9) Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olan sürücü davranışlarından değildir ? a) Uykusuzluk b) Alkollü araç kullanma c) Dikkatsizlik d) Yolun kaygan olması 10) Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararlarındandır ? a) Yolculuğun rahat geçmesini sağlar b) İnsanları aşırı sıcak ve soğuktan korur c) Kaza sırasında bir yere çarpmamızıönler. d) Yolcuların araç içinde hareket etmeleriniönler.

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?