1) 10x4 a) 10 b) 4 c) 40 2) 5x5 a) 15 b) 25 c) 35 3) 7x3 a) 14 b) 18 c) 21 4) 10x2 a) 12 b) 18 c) 20 5) 9x2 a) 18 b) 20 c) 12 6) 6x4 a) 10 b) 14 c) 24 7) 5x1 a) 5 b) 1 c) 10 8) 3x5 a) 15 b) 10 c) 20 9) 6x0 a) 6 b) 16 c) 0 10) 3x3 a) 6 b) 9 c) 12 11) 8x2 a) 10 b) 14 c) 16 12) 7x5 a) 15 b) 25 c) 35 13) 10x3 a) 30 b) 13 c) 23 14) 4x4 a) 8 b) 16 c) 24 15) 8x3 a) 20 b) 24 c) 28

2.sınıf çarpma işlemi

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?