sıdk - söz ve davranışta doğru olmak, emanet - güvenilir olmak, istişare - fikir alışverişinde bulunmak, Muhammedül EMİN - Hz. Muhammed'e peygamber olmadan önce verilen lakap, canın korunması - “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir…”, malın korunması - “Kim bir başkasının malını haksız yere aşırırsa ötede ALLAH’IN gazabıyla karşılaşır.”(, Üsvei Hasene - Peygamberimizin güzel örnek olması, Hatemül Enbiya - Hz. Muhammed'in son peygamber olması, ismet - peygamberlerin günahsız olması, fetanet - peygamberlerin zeki olması, tebliğ - Peygamberimizin Allah'tan aldığı emirleri insanlara bildirmesi, aklın korunması - İçkinin yasaklanması hangi değeri korumaya yöneliktir?, Şecaat - cesaretin bir diğer adı, Azim - peygamberimizin "Yemin ederim ki güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem sözü onun hangi yönünü gösterir.,

8. sınıf HZ MUHAMMED

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?