1) horror a) mutlu b) korku c) dram 2) sleep a) uyku b) uykulu c) uyumak 3) comb a) havlu b) tarak c) terlik 4) wekeend a) haftaiçi b) aylar c) haftasonu 5) competer a) bilgisayar b) telefon c) toplantı 6) honey a) bal b) para c) boncuk 7) daily a) hafta b) günlük c) günce 8) toyshop a) oyuncak dükkanı b) fırın c) oyuncak 9) pool a) deniz b) kurs c) havuz 10) next to a) karşısında b) yanında c) sonunda 11) around a) etrafında b) yanında c) arkasında 12) between a) arasında b) arkasında c) sonunda 13) opposite a) sonunda b) karşısında c) bitişiğinde 14) in front of a) önünde b) arkasında c) yanında 15) near a) uzak b) yakın c) burada 16) ache a) ağrı b) sızı c) kötü 17) stomachache a) kol ağrısı b) baş ağrısı c) karın ağrısı 18) earache a) kulak ağrısı b) karın ağrısı c) kırık kol 19) backache a) karın ağrısı b) kulak ağrısı c) sırt ağrısı 20) headache a) baş ağrısı b) sırt ağrısı c) karın ağrısı 21) terrible a) hasta b) korkunç c) yorgun 22) feel a) hissetmek b) koklamak c) dokunmak 23) cold a) soğuk b) buz c) donmak 24) tired a) halsiz b) yorgun c) dinç 25) hot a) sıcak b) soğuk c) ateş 26) sick a) hasta b) halsiz c) salgın 27) flu a) grip b) ateş c) salgın 28) blencet a) battaniye b) örtü c) yorgan 29) fever a) ateş b) alev c) salgın 30) frigtening a) korkutucu b) eğlenceli c) bilimkurgu 31) evil a) komik b) çirkin c) kötü

5. sınıf ingilizce

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?