1) Evrende meydana gelecek olan tabiat olaylarını yönetmekle görevli olan melek hangisidir? a) AZRAİL b) İSRAFİL c) MİKAİL d) CEBRAİL 2) İnsanlara kabir hayatında soru sormakla görevli olan meleklerdir. a) AZRAİL b) MÜNKER NEKİR c) CEBRAİL d) KİRAMEN KATİBİN 3) Allah’tan aldığı emirleri peygamberlere eksiksiz iletmekle görevli melektir. (Vahiy meleği) a) CEBRAİL b) İSRAFİL c) MİKAİL d) AZRAİL 4) Ölüm meleğidir. Eceli gelen insanların canını almakla görevlidir. a) CEBRAİL b) İSRAFİL c) MİKAİL d) AZRAİL 5) Kıyamet günü Sur’a üflemekle görevli olan melektir. a) CEBRAİL b) İSRAFİL c) MİKAİL d) AZRAİL 6) İnsanların sevap ve günahlarını yazmakla görevli meleklerdir. a) MÜNKER NEKİR b) CEBRAİL c) KİRAMEN KATİBİN d) İSRAFİL 7) Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde melekler hakkında yanlış bilgi verilmiştir? a) Cinsiyetleri yoktur. b) Gaybı(Bilinmeyeni, geleceği) bilemezler. c) İnsanların iyiliği için dua ederler. d) Nurdan yaratılmışlardır. e) İradeleri olan varlıklardır. 8) Saç ve sakal kesmek, bitkileri koparmak ve canlılara zarar vermek ………………………………… yasakları içinde yer alır. a) SIRAT b) İHRAM c) MİZAN d) MAHŞER 9) Haccın vaciplerinden olan sa’y, ………………………………… tepeleri arasında yedi defa gidip gelmektir. a) SAFA-MERVE b) NUR- SEVR c) ARAFAT-MÜZDELİFE d) NUR-HİRA 10) Hacı adayı ihrama girerken niyet eder ve ………………………………… duasını okur a) TEŞRİK b) SUBHANEKE c) TELBİYE d) TAHİYYAT 11) Kâbe’nin güneydoğu köşesinde bulunan Haceru’l-Esved’den başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmeye ………………………………… denir. a) ŞAVT b) SA'Y c) VAKFE d) TAVAF 12) …………………………………vakfesi, haccın farzlarından biridir. a) MÜZDELİFE b) SA'Y c) ARAFAT d) MİNA 13) Cehennem üzerine kurulduğu rivayet edilen köprüye ………………………………… denir. a) MALABADİ b) SIRAT c) MOSTAR d) YAVUZ SELİM 14) Ölümümüzden kıyametin kopacağı ana kadar kabirde geçireceğimiz hayata ………………………………… denir. a) HAŞR b) MAHŞER c) BERZAH d) BA'S 15) Ömrümüz boyunca işlemiş olduğumuz sevap ve günahların yazıldığı deftere ………………………………… denir. a) İSRAFİL b) MİZAN c) AMEL DEFTERİ d) GÜNLÜK 16) Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? a) Kişinin etinden yiyemediği tek kurban adak kurbanıdır. b) Çocuk sahibi olan anne ve babanın kestiği kurbana akika kurbanı denir. c) Sığır, manda, koyun, keçi, tilki ve deve kurban edebileceğimiz hayvanlardır. d) Peygamberimiz, kestiğimiz kurbanın etinden ihtiyaç sahiplerine ikram etmemizi tavsiye ederdi. 17) Öldükten sonra yeniden dirilmeye ................................ denir. a) HAŞR b) MAHŞER c) BERZAH d) BA'S 18) Kılıçaslan İmam Hatip Ortaokulu'nun en maharetli gençlerden oluşan sınıfı hangisidir? a) 7D b) YİNE 7D c) YENİDEN 7D d) HEP 7D

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ /GENEL TEKRAR /7. SINIF

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?